Misiune

Misiunea activităţii Cabinetului de avocat Sava Raluca Maria constă în a găsi soluţii eficiente, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor clienţilor, în condiţii de profesionalism şi promptitudine.

 

Diligenţa, responsabilitatea, eficienţa şi flexibilitatea sunt valorile definitorii ale activităţii profesionale specifice cabinetului.

 

Serviciile prestate în domeniile de expertiză sunt orientate spre menţinerea unui rol activ în relaţia avocat - client, prin informarea continuă şi sinceră, în condiţiile respectării principiului confidenţialităţii datelor.