Domenii de expertiză

 

Obiectivul cabinetului este de a oferi servicii de calitate, perfect adaptate cerinţelor si nevoilor clienţilor.

 

Abordarea parteneriatului semnat cu fiecare client este orientată spre maximizarea şanselor de obţinere a unui rezultat favorabil, prin găsirea celei mai potrivite soluţii juridice.

 

Sfera activităţii cabinetului cuprinde servicii de consultanţă juridică, asistare, dar si reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti,

a altor instituţii şi organisme cu atribuţii jurisdicţionale, precum şi în faţa organelor de cercetare penală, atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, în următoarele domenii:

1. Drept comercial şi drept societar

Cabinetul oferă posibilitatea acoperirii unei sfere extinse de activităţi precum:

 • Consultanță juridică preventivă: 
  • Asistarea societăţilor comerciale în cadrul activităţiilor sale curente, prin generarea unor soluţii profilactice, presupune identificarea strategiilor eficiente şi adecvate, din punct de vedere strategic şi operational, pentru satisfacerea intereselor şi necesităţilor urmărite.
  • Modalitatea constă în clarificarea aspectelor necunoscute, sesizate şi supuse atenţiei, precum şi transpunerea în mod legal, a intenţiilor de derulare şi organizare a activităţii desfăşurate de către client.
  • Manifestăm disponibiliatea de a presta serviciile de consultanţă prin deplasare la sediul societăţiilor pe tot teritoriul ţării şi cu precădere în judeţele Cluj, Braşov, Bucureşti, cât şi online prin intermediul formularului de contact sau e-mail ului.
 • Redactare/atestare acte pentru societăţi comerciale
 • Reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului
 • Asistarea şi reprezentarea clienţilor la negocierea şi încheierea contractelor sau tranzacţiilor
 • Reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată şi a celor arbitrale, în litigiile de natură comercială
 • Furnizarea unor rapoarte legislative periodice, în vederea comunicării apariţiei oricăror acte normative, referitoare la domeniile precizate de client ca fiind de interes, cu detalierea implicaţiilor juridice în activitatea clientului.

2. Drept penal

Cabinetul oferă asistență juridică şi reprezentare, pe tot parcursul procesului penal, atât pentru suspect sau inculpat, cât și pentru partea vătămată/partea civilă.

Procedurile se concretizează prin redactarea de cereri, asistarea cu ocazia efectuării unor acte de urmărire penală, precum audierea inculpaţilor sau a martorilor, cercetări la faţa locului, reconstituiri, percheziţii, măsuri preventive, continuând cu asistenţa şi reprezentarea în cadrul fazelor de judecată, în fond şi în căile de atac.

3. Dreptul muncii

Cabinetul asigură asistenţă juridică şi reprezentare în toate aspectele referitoare la relaţiile de muncă şi anume:

 • redactarea şi revizuirea contractelor individuale de muncă, contracte colective de muncă, contracte de confidenţialitate, contracte de formare profesională, regulamente de ordine interioară, fişe de post
 • consultanţă în vederea negocierii contractelor de muncă
 • asistenţă în soluţionarea prin negociere a neînţelegerilor dintre angajaţi şi angajatori, apărute în legatură cu executarea contractelor de muncă
 • asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurilor litigioase decurgând din conflictele de muncă

4. Dreptul familiei

Cabinetul oferă consultanţă, asistare şi reprezentare în litigiile privind:

 • divorţ
 • încredinţare/reîncredinţare minor
 • stabilire program de vizitare
 • obţinerea unui ordin de protecţie în favoarea victimelor violenţei domestice
 • decăderea din exercitarea drepturilor părinteşti
 • stabilirea/modificarea pensiei de întreţinere în favoarea minorilor,
 • partaj

5. Drept administrativ

Cabinetul oferă consultanţă juridică, asistare şi reprezentare în :

 • procedurile privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor administrative
 • procedurile privind revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative
 • procedurile prealabile, precum şi în litigiile în faţa insţantelor de contencios administrativ:
  • privind actele administrative adoptate de autorităţile locale;
  • având ca obiect cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice;
  • având ca obiect cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.  

6. Dreptul sănătăţii

Reprezintă un domeniu de interes şi actualitate, ce reglementează relaţiile juridice profesionale, patrimoniale si nepatrimoniale dintre părţile implicate în realizarea actului medical. Aceste reglementări se circumscriu unor diferite arii de drept, respectiv administrativ, civil sau penal.

 

Cunoaşterea aspectelor legale din acest domeniu şi implementarea acestora în activitatea curentă a societăţilor funizoare de servicii medicale este impetuos necesară în contextul modificărilor legislative frecvente.

 

Serviciile de consultanţă, asistenţă si reprezentare juridică oferite de către cabinetul nostru, în scopul satisfacerii nevoilor clienţilor, privesc raporturile juridice dintre:

 • Furnizorii si beneficiarii de servicii medicale
 • Diferite persoane fizice sau juridice furnizoare de servicii medicale

 

Expertiza cabinetului se manifestă şi prin oferirea unui suport juridic în vederea implementării de către furnizorii de servicii medicale a unei modalităti de organizare a activitătii specifice actului medical şi a unui sistem al prevenirii malpraxisului, eficiente si adecvate.

 

De asemenea cabinetul oferă asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor, atât pacienţior care au suferit o vătămare sau un prejudiciu material ori moral, în urma efectuării unei proceduri medicale, cât şi furnizorului de servicii medicale implicat (medic, personal medical, unitatea medicală), în cazuri având ca obiect:

 • atragerea răspunderii civile delictuale pentru malpraxis;
 • atragerea răspunderii penale, dacă fapta ilicită a medicului/personalului medical implicat, întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 • atragerea răspunderii civile contractuale;
 • atragerea răspunderii disciplinare a medicului în calitate de membru al Colegiului Medicilor;
 • atragerea răspunderii civile a furnizorului de servicii medicale pentru prejudiciile produse, ca urmare a serviciilor prestate, echipamentelor, dispozitivelor şi substanţelor medicamentoase folosite, infecţiilor nosocomiale.

 

În priviţa analizarii unui potential caz de malpraxis serviciile cabinetului asigură parcurgerea următoarelor etape:

 • verificarea prealabilă a existenței premiselor unui caz de eroare profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic;
 • formularea sesizării în fața Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul autorităților de sănătate publică județene şi/sau în fața Colegiului Medicilor;
 • asistenta si reprezentare juridica în ipoteza formulării plângerii penale, a obiectivelor la expertiza medico-legală dispusă în cadrul dosarului penal, verificarea constantă a evoluției cauzei şi asistarea/reprezentarea în faţa autorităţilor administrativ-jurisdicţionale, a organelor de cercetare/urmărire penală şi în faţa instanţelor de judecată.

7. Dreptul sportului

În acest domeniu cabinetul asigură asistare şi reprezentare juridică:

 • în materia încheierii şi derulării contractelor între cluburi şi jucători, precum şi în ipoteza declarării sportivului ca fiind liber de contract de către federaţiile interne
 • în demersurile necesare eliberării cărţii verzi de catre entităţile competente
 • în medierea confictelor contractuale aparute între cluburi şi jucători
 • în procedurile litigioase în vederea obţinerii sumelor de bani neplătite cu titlu de salariu către jucători, de către cluburile la care au evoluat
 • în faţa instanţelor arbitrale străine precum şi cu privire recunoaşterea şi executarea în dreptul intern, a hotărârilor pronunţate de către acestea/li>
 • în procedurile privind sancţionarea pe linie sportivă internaţională a cluburilor care se fac vinovate, de nerespectarea hotărârilor pronunţate, de către instantele arbitrale străine
Contactează-ne pentru a-ţi oferi soluţii eficiente personalizate!